Visidon Oy kansainvälinen kasvuprojekti 2021-2023

Hanke Euroopan aluekehitysrahaston tuella

Visidon Oy toteuttaa vuosien 2021 – 2023 aikana kansainvälisen kasvuprojektin, jonka aikana tehdään markkinatutkimus ja pilottiprojekteja videobroadcasting-toimialalla. Hankkeen myötä tavoitellaan yrityksen kilpailukyvyn merkittävää paranemista kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeeseen on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea ja vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Filters